Sử dụng demo, click vào Dùng Demo tài khoản đăng nhập admin/admin

Quản lý nhân sự, tiền lương

Hình ảnh ứng dụng

Quản lý nhân lực là phân hệ quản lý tài sản quan trọng nhất của mỗi doanh nghiệp. Với phần mềm quản lý nhân lực DKerp, mọi hoạt động nhân sự của công ty bạn đều được quản lý một cách dễ dàng và toàn diện, bao gồm: chia sẻ kiến thức, tuyển dụng, đánh giá, bảng chấm công, hợp đồng, điểm danh, biên chế...
 
Các chức năng chính


Quản Lý nhân viên của bạn

Có cái nhìn tổng quan đối với tất cả các thông tin quan trọng trong sổ địa chỉ công ty của bạn. Một số thông tin được giới hạn cho các nhà quản lý nhân sự, còn lại là công cộng để dễ dàng tìm kiếm các đồng nghiệp.
Hợp đồng lao động được ký lại và nhận được thông báo khi cần phải được gia hạn.

&


Sắp sếp quy trình tuyển dụng của bạn

 Tóm tắt sơ lược thông tin, theo dõi các ứng cử viên, tìm kiếm hồ sơ vị trí cần tuyển và theo dõi các hồ sơ nhận được. Đưa các ứng viên trong quy trình tuyển dụng hiển thị với định dạnh kiểu Kanban.
  Tiết kiệm thời gian bằng cách tự động gửi một số thông tin liên lạc với các mẫu thư điện tử có sẵn, sơ yếu lý lịch dược đanh số mục tự động, cho phép bạn dễ dàng tìm thấy các hồ sơ cụ thể.
nbsp;
 


Theo dõi thời gian làm việc và điểm danh
 Tùy chọn việc theo dõi thời gian làm việc bằng các bảng chấm công theo tuần hoặc theo tháng. Theo dõi thời gian làm việc dành cho dự án, khách hàng hoặc các công việc khác. Thật dễ dàng tạo bảng chấm công hoặc điểm danh cho mỗi nhân viên
 Hệ thống kế toán quản trị sẽ tự động ghi nhận số liệu dựa trên thời gian dành cho dự án của bạn 

 
 
Quản lý ngày nghỉ

  Quản lý các kỳ nghĩ phép của nhân viên: nghĩ lễ, nghĩ theo luật, ốm đau… Phần mềm quản lý nhân sự có thể theo dõi những ngày nghĩ được tích lũy của từng nhân viên. Nhân viên chỉ cần đăng nhập và phần mềm, nhập yêu cầu nghĩ của họ (nghỉ có hưởng lương, nghỉ ôm..), trưởng phòng phụ trách, hoặc trưởng phòng nhân sự, hoặc giám đốc có thể phê duyệt và xác nhận các yêu cầu này. Với một vài click chuột, qui trình nghỉ phép sẽ được hoàn thành, giảm thiểu giai đoạn giấy tờ. Button xác nhân của cấp quản lý như là chữ ký của họ. Những ngày nghỉ hợp lệ hay không hợp lệ sẽ được phần mềm quản lý nhân sự tự động tính trừ trong phần tính lương cho nhân viên.
 


Ghi nhận các chi phí phát sinh của nhân viên:

  Loại bỏ các thủ tục rườm rà của giấy tờ, theo dõi các chi phí của nhân viên môt cách trực tiếp trong phần mềm quản lý nhân sự của DKerp, phần mềm cho phép quản lý chặt chẽ thời gian và tiền nhân viên đã chi trong quá trình thực hiện công việc của mình: xác nhận chi phí, hoàn trả lại cho nhân viên, đăng lên phần mềm kế toán và tạo hóa đơn cho khách hàng
 
Đánh giá định kì
  Phần mềm quản lý nhân sự cho phép thiết lập đánh giá hoặc thiết lập một sự khảo sát cho nhân viên để nhận xét sự tiến bộ, năng lực làm việc của nhân viên hoặc có thể nghiên cứ sở thích, thói quen, từ đó đưa ra các chiến lược đúng đắn trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp sao cho phù hợp với nhân viên của mình. Phần mềm cho phép định nghĩa các bước của bảng đánh giá. Phần mềm sẽ nhác nhở đến quản lý một cách tự động để họ có thể thực hiện review lại các bảng đánh giá của nhân viên. Từ đó có thể theo dõi, giám sát sự tiến bộ của nhân viên trong quá trình làm việc. 
  Một kế hoạch đánh giá được gán cho mỗi nhân viên, các kế hoạch này xác định các bước, file đính kèm, các hình thức đánh giá
  Quản lý các loại đanh giá: dưới lên- trên xuống, tự đánh giá và người quản lý sẽ giữ vai trò là người cho điểm bảng đánh giá đó
 
  •  
  •  
  •  
  •  

CHUYỂN đổi từ hệ thống Online sang hệ thống tại chỗ

Nếu bạn cần nhiều tùy biến cho phù hợp với các quy trình kinh doanh đặc thù không thể thay đổi được hoặc tích hợp với các phần mềm doanh nghiệp khác, chúng tôi có thể giúp bạn di chuyển đến máy chủ tại chỗ của bạn và tùy chỉnh phù hợp.

Không hiểu về DKerp?

Bạn có bất kì câu hỏi hay thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được sự tư vấn tốt nhất


Hỗ trợ khách hàng 24/24

0908865689

DMCA.com Protection Status