Đào tạo sử dụng phần mềm

Được xây dựng trên nền tảng ODOO với 2 triệu người dùng trên toàn thế giới, được xây dựng bởi 1500 lập trình viên cùng các chuyên gia lĩnh vực và đã triển khai trên 120 quốc gia

Chương trình đào tạo
Đào tạo cơ bản
Thời lượng đào tạo: 3h
 
Đào tạo  hướng dẫn sử dụng phần mềm trong khóa tập huấn tập trung do DKsoft tổ chức.
Ngay sau khi bàn giao (không tính phí đào tạo)
Đào tạo cách sử dụng phần mềm cơ bản
Đảm bảo nhu cầu sử dụng cơ bản của người dùng
Đào tạo nâng cao
Thời lượng đào tạo: 6h

Nếu khách hàng muốn thêm thời gian tư vấn thì có thể sử dụng gói đào tạo nâng cao:
Tính thêm phí đào tạo  1.000.000/6h đào tạo đối với 10 người tham gia
Đạo tạo chuyên sâu, giải đáp mọi thắc mắc của người dùng
Có thể mua thêm số buổi đào tạo theo nhu cầu
Đào tạo theo nhu cầu
Thời lượng đào tạo: tùy
 
  • Đáp ứng mọi yêu cầu của doanh nghiệp
  • Mạnh mẽ hơn hầu hết các phần mềm quản trị doanh nghiệp thông thường khác


DMCA.com Protection Status