Sử dụng demo, click vào Dùng Demo tài khoản đăng nhập admin/admin

Quản lý lĩnh vực phân phối – bán sỉ

Hình ảnh ứng dụng

Lĩnh vực phân phối - bán sỉ

Phần mềm lĩnh vực phân phối - bán sỉ DKerp là người bạn đồng hành cùng các doanh nghiệp trong ngành trong việc cung cấp 1 chuỗi các giải pháp rộng sâu và rộng được vận dụng bởi các nhà phân phối ngày nay để vận hành và phát triển doanh nghiệp của bạn.

Phân phối - bán sỉ trên nền tảng ERP

                     Ứng dụng phần mềm của chúng tôi cung cấp một giải pháp robust SaaS cho phép các nhà phân phối cắt giảm chi phí, cải tiến quy trình và tăng doanh thu.
Phần mềm Rootstock cung cấp 1 chuỗi các giải pháp rộng sâu và rộng được vận dụng bởi các nhà phân phối ngày nay để vận hành và phát triển doanh nghiệp của họ. Dù cho doanh nghiệp với quy mô nhỏ với năm thành viên, hoặc một tổ chức lớn với nhiều địa điểm phân phối và hàng trăm người dùng thì phần mềm này cũng có thể cung cấp một giải pháp đa quy mô và loại hình phân phối. Từ đó bạn sẽ được hỗ trợ từ các yêu cầu giao hàng từ kho, Configure / Kit để đặt hàng, Kits xây dựng sẵn và các nhà phân phối đặt hàng đặc biệt - cho dù chi phí đó là cơ bản hoặc chi phí dịch chuyển trung bình và cho cả một cơ sở phân phối duy nhất (DC) và môi trường phân phối đa cơ cở.
 

Các chức năng chính:


1. Quản lý sản phẩm
Tạo các danh sách chính xác nhưng mặt hàng và hưỡng dẫn cần thiết để làm ra một sản phẩm
 Quản lý số lượng và giá
 Quản lý các biến thể sản phẩm
 Quản lý lượng tồn tối thiểu và tối đa

giao diện tạo mới một sản phẩm

 2. Quản lý tồn kho
 Kiểm soát tồn kho hỗ trợ một số quy trình sản xuất - Kinh doanh và phân phối liên quan đến việc duy trì tồn kho sản phẩm, lập kế hoạch và đánh giá tồn kho, thiết lập các chính sách cho mặt hàng như thời gian dự kiến, kế hoạch MRP hoặc RP. ngoài ra, Purchase Requisition Maintenance cho các danh mục nguyên vật liệu trực tiếp cũng được hỗ trợ trong module này, như là thao tác xem lại yêu cầu cung ứng (đầu ra của MRP hoặc RP). Bạn sẽ được cung cấp một bức tranh minh họa về cung cầu với số dư dự kiến đang sở hữu. Từ đó giúp ích rất nhiều cho bộ phận kế hoạch nguyên vật liệu và quản lý tồn kho.


 

3. Kiểm soát số lô và số seri
 Việc kiểm soát số lô và số seri cho phép truy xuất nguồn nhà cung cấp hoặc nhà sản xuất của mỗi mặt hàng. Kiểm soát Số Lô & số Sê-ri cung cấp cho mặt hàng một số lô hàng hoặc số sê-ri để đăng ký thông qua biên nhận mua hàng, hàng tồn kho, Kiểm soát Shop Floor và chức năng hoàn tất đơn bán hàng .
Chức năng nhập hàng mua về sẽ ghi chú các phân loại Mã số mặt hàng và nếu 'kiểm soát theo lô', thì số lô phải được chỉ định cho toàn bộ đợt nhập hàng về của các mặt hàng trước khi được 'chấp nhận' nhập kho. Có một tùy chọn cho phép người dùng gán 'số nhập hàng’ như số lô. Vì chúng tùy chọn này có tính ứng dụng cao và dễ sử dụng khi xác định số lô.

4. Lập kế hoạch bổ sung hàng, nguyên vật liệu
Tự động lên kế hoạch cho những gì cần mua hoặc tạo ra kịp thời cho quá trình sản xuất. Kế hoạch bổ sung nguồn hàng, nguyên lật liệu (RP) là 1 công cụ phần mềm sẽ sử dụng các đơn đặt hàng liên kết với dự báo về nhu cầu để xem số dư tồn kho của hàng hóa. Sau đó, sẽ tạo kế hoạch cung cấp lại nguồn hàng trong một giai đoạn thời gian nhất định để bù lại nguồn cầu chưa được giải quyết của sản phẩm đang được bán ra (hoặc dự báo bán hàng) . Cụ thể, RP tạo ra những yêu cầu mua hàng dự kiến hoặc các phụ lục danh mục cần mua. Khi đã được xác nhận (hoặc khi nguồn hoặc cao hơn) thì nó tạo lại một thời gian dự kiến hoặc tin nhắn thông báo khi nào nếu cần.

5. Quản lý chi phí
Đưa ra những quyết định tốt hơn bằng cách truy xuất đến 8 thành tố của một chi phí trên một sản phẩm. Kiểm soát dự án cung cấp khả năng bổ sung để theo dõi kiểm soát tồn kho, cũng như lên kế hoạch và chi phí của các mặt hàng. Trong môi trường kiểm soát dự án các nhà sản xuất hoặc nhà phân phối không chỉ muốn kiểm soát và lập kế hoạch thu mua nguyên liệu, sản xuất và tồn kho cho các bộ phận mà còn muốn xác định mức bổ sung tồn kho và chi phí theo dự án.

6. quản lý dự án
Phân công công việc theo dự án, quản lý tiến độ dự án, lên các báo cáo đánh giá dự án và phân chia chi phí.

Ấn định nhiệm vụ 

 
  •  
  •  
  •  
  •  

CHUYỂN đổi từ hệ thống Online sang hệ thống tại chỗ

Nếu bạn cần nhiều tùy biến cho phù hợp với các quy trình kinh doanh đặc thù không thể thay đổi được hoặc tích hợp với các phần mềm doanh nghiệp khác, chúng tôi có thể giúp bạn di chuyển đến máy chủ tại chỗ của bạn và tùy chỉnh phù hợp.

Không hiểu về DKerp?

Bạn có bất kì câu hỏi hay thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được sự tư vấn tốt nhất


Hỗ trợ khách hàng 24/24

0908865689

DMCA.com Protection Status