Sử dụng demo, click vào Dùng Demo tài khoản đăng nhập admin/admin

Quản lý showroom oto – xe máy

Hình ảnh ứng dụng

 TỔNG QUAN PHẦN MỀM

Giải pháp phần mềm DKerp ứng dụng tại các Showroom oto - xe máy là một giải pháp quản trị tổng thể, hỗ trợ các nhà lãnh đạo trong việc quản lý tất cả các nguồn lực của doanh nghiệp (nhân lực – tài lực – vật lực) cũng như trợ thủ đắc lực cho các bộ phận từ Tư vấn – kinh doanh, Mua hàng, Kế toán đến Điều hành sản xuất, Hành chính – Nhân sự… nhằm chia sẻ thông tin một cách hiệu quả thông qua quy trình xử lý công việc đã được quy chuẩn khi khảo sát và thiết kế phần mềm theo đặc thù của các showroom oto-xe máy.

BÀI TOÁN ĐẶC THÙ CỦA CÁC SHOWROOM OTO- XE MÁY

1.   Khái quát đặc thù của các showroom oto-xe máy

Doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh với sự tham gia của nhiều đơn vị (Showroom, Đại lý, Trụ sở chính, Nhà máy, Kho) cũng như nhiều bộ phận chức năng (Bộ phận bán hàng, Bộ phận Sửa chữa, Trung tâm Điều hành, Bộ phận Mua hàng, Bộ phận Kế toán – Tài chính, Bộ phận Hành chính – Nhân sự, Bộ phận Kho) cùng phối hợp thực hiện một chuỗi các công việc từ sản xuất, kinh doanh và quản lý nội bộ hoạt động của doanh nghiệp.
 

2.   Mô tả một số quy trình nghiệp vụ đặc thù 

BỘ PHẬN TƯ VẤN BÁN HÀNG

-        Quản lý, lưu trữ thông tin khách hàng

-        Lập bảng giá bán hàng theo mặt hàng, đơn vị áp dụng (showroom, đại lý, chi nhánh, khách hàng) và thời gian áp dụng

-        Quản lý quy trình từ khâu tiếp nhận yêu cầu, báo giá, đặt cọc, hợp đồng, hồ sơ, bàn giao xe…

-        Theo dõi số khung, số máy xuất bán

-        Theo dõi hợp đồng bảo hiểm

-        Theo dõi thời hạn bảo hành của từng xe

-        Quản lý hợp đồng bán phụ kiện

-        Theo dõi thực hiện bán hàng và thanh toán

-        Khai báo mức thưởng cho nhân viên bán hàng (theo định mức lũy tiến) và tính thưởng cho nhân viên theo thực tế (dựa vào thông tin trên hóa đơn)

-        Quản lý chăm sóc khách hàng mua xe

BỘ PHẬN MUA HÀNG

-        Quản lý từ mua nội địa với các mặt hàng như bình ắc quy, vỏ xe… đến mua nhập khẩu như các bộ linh kiện, phụ tùng…

-        Theo dõi ký quỹ để mở L/C phục vụ việc mua hàng

-        Phân bổ chi phí mua hàng cho hàng mua

-        Theo dõi hợp đồng, đơn hàng với nhà cung cấp

-        Theo dõi tiến độ giao hàng và công nợ

-        Theo dõi theo số khung, số máy của từng mặt hàng

-        Chương trình tính toán đưa ra báo cáo nhu cầu vật tư nhằm hỗ trợ người dùng đưa ra quyết định mua hàng kịp thời, hợp lý.

BỘ PHẬN KHO

-        Ngoài việc quản lý vật tư theo kho, nhóm vật tư, còn quản lý chi tiết theo số khung, số máy

-        Quản lý bộ linh kiện, lắp ráp/ rã bộ linh kiện.

BỘ PHẬN SỬA CHỮA

-        Kiểm tra thông tin khách hàng, thông tin xe, tình trạng xe và ghi nhận Báo giá sửa chữa cho khách hàng

-        Lập Lệnh sửa chữa (RO) và Phiếu yêu cầu vật tư/ phụ tùng

-        Quản lý việc quyết toán sửa chữa

-        So sánh Quyết toán sửa chữa với Lệnh sửa chữa và Báo giá cho khách hàng

-        Quản lý chăm sóc khách hàng sử dụng dịch vụ.

BỘ PHẬN TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

-        Lập và theo dõi kế hoạch doanh thu, chi phí

-        Quản lý tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

-        Quản lý hạn mức tín dụng, khế ước vay

-        Quản lý công nợ phải trả/ phải thu

-        Theo dõi tồn kho theo số khung, số máy

-        Quản lý tài sản cố định và công cụ dụng cụ

-        Tính giá thành dịch vụ sửa chữa

-        Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo quy định hiện hành

BỘ PHẬN HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ

-        Quản lý kế hoạch và thực hiện tuyển dụng

-        Quản lý đào tạo nhân viên

-        Quản lý thông tin nhân sự

-        Quản lý hợp đồng lao động

-        Theo dõi quá trình làm việc (thuyên chuyển, khen thưởng, kỷ luật…)

-        Chấm công trực tiếp trên phần mềm và nhận dữ liệu chấm công từ file Ms.Excel

-        Tính lương theo sản lượng, doanh số bán hàng, doanh số nhân viên kỹ thuật

GIẢI PHÁP PHẦN MỀM DKerp QUẢN LÝ CÁC  SHOWROOM OTO - XE MÁY
 


giao diện các modul phần mềm


1.   Một số chức năng nghiệp vụ trên phần mềm

                  a.     Quy trình nghiệp vụ bán hàng

(1) Lập báo giá gửi khách hàng sau khi nhận được yêu cầu mua hàng

Chương trình tự động kế thừa giá bán từ bảng giá hiện thời và phân quyền người dùng được phép/ không được phép điều chỉnh giá mặc định tùy theo yêu cầu quản trị.

(2) Lập hợp đồng bán/ đơn đặt hàng bán sau khi chốt được đơn giá và các điều khoản hợp đồng với khách hàng

Chương trình hỗ trợ thiết kế các mẫu in hợp đồng bán/ đơn đặt hàng bán theo mẫu của từng khách hàng. Quy trình tạo phiếu đều được duyệt qua các trạng thái để xác nhận giữa các cấp quản lý.

(3) Lập hóa đơn bán hàng (kiêm phiếu xuất kho giao hàng)

Bộ phận Tư vấn bán hàng lập lệnh xuất kho để giao hàng cho khách hàng. Bộ phận Kho sẽ kế thừa lệnh này để hoàn thiện và tạo thành phiếu xuất kho. Bộ phận Kế toán sẽ kế thừa phiếu này để bổ sung thông tin kế toán và xuất hóa đơn cho khách hàng.

(4) Lập hồ sơ xuất xưởng để bàn giao xe cho khách hàng bao gồm hóa đơn bán hàng, hợp đồng bảo hiểm…

(5) Theo dõi thực hiện bán hàng thông qua hệ thống báo cáo:

 • Báo báo theo dõi thực hiện đơn đặt hàng bán
 • Báo cáo tồn kho khả dụng
 • Báo cáo phân tích bán hàng
 • Báo cáo công nợ phải thu theo hợp đồng, khách hàng, hạn thanh toán
 • Báo cáo xe sắp hết hạn bảo hành
 • Báo cáo xe sắp đến hạn bảo dưỡng
 • …..

                  b.     Quy trình nghiệp vụ mua hàng

(1) Lập phiếu yêu cầu mua hàng khi các bộ phận có nhu cầu mua vật tư/ hàng hóa

Chương trình hỗ trợ tính toán số lượng cần mua dựa trên dữ liệu số lượng định mức, số lượng tồn kho tức thời, số lượng đã yêu cầu mua nhưng chưa hoàn thành, số lượng đơn hàng chưa thực hiện, số lượng tồn kho tối thiểu. Người lập phiếu ghi nhận số lượng mua chính xác tùy tình hình thực tế và chương trình phân quyền người dùng được phép điều chỉnh số lượng mua thực tế theo biên độ quy định so với số lượng cần mua.

(2) Lập hợp đồng mua/ đơn đặt hàng mua theo số lượng và giá đã được Ban Giám Đốc phê duyệt trên phiếu yêu cầu mua hàng

Chương trình hỗ trợ kế thừa dữ liệu hàng hóa từ phiếu yêu cầu mua hàng để nhập liệu nhanh và giảm sai sót.

(3) Lập phiếu nhập mua hàng (kiêm phiếu nhập kho hàng hóa)

Chương trình hỗ trợ kế thừa dữ liệu hàng hóa từ đơn đặt hàng mua để nhập liệu nhanh và giảm sai sót.

(4) Theo dõi thực hiện mua hàng thông qua hệ thống báo cáo:

 • Báo cáo nhu cầu vật tư.
 • Báo báo theo dõi thực hiện đơn đặt hàng mua.
 • Báo cáo công nợ phải trả theo hợp đồng, nhà cung cấp, hạn thanh toán.
 • ….

                  c.     Quy trình dịch vụ sửa chữa

(1) Lập phiếu yêu cầu sửa chữa sau khi tiếp nhận xe khách hàng vào xưởng, kiểm tra hiện trạng xe và ghi nhận biện pháp xử lý tạm thời

Một số thông tin theo dõi về khách hàng bao gồm Ngày giờ xe vào, Khách hàng, Biển số, Hiệu xe, Dòng xe, Số khung, Số máy, Số VIN, Loại máy, Màu, Đời xe, Số Km…

Ngoài ra, chương trình theo dõi thêm các thông tin như Tổ kiểm tra, Cố vấn dịch vụ để hỗ trợ tính doanh số kỹ thuật và lương cố vấn kỹ thuật.

(2) Lập báo giá dịch vụ sửa chữa

Chương trình hỗ trợ kế thừa dữ liệu khách hàng từ phiếu yêu cầu sửa chữa để nhập liệu nhanh và giảm sai sót.

(3) Lập lệnh sửa chữa (RO) sau khi khách hàng xác nhận đồng ý báo giá

Chương trình hỗ trợ kế thừa dữ liệu khách hàng và vật tư/ dịch vụ từ báo giá sửa chữa để nhập liệu nhanh và giảm sai sót.

(4) Lập phiếu yêu cầu vật tư/ phụ tùng, nhận vật tư/ phụ tùng từ Bộ phận Kho và tiến hành sửa chữa

(5) Lập phiếu quyết toán sửa chữa sau khi hoàn tất việc sửa chữa

Chương trình hỗ trợ kế thừa dữ liệu khách hàng và vật tư/ dịch vụ từ lệnh sửa chữa để nhập liệu nhanh và giảm sai sót. Người dùng ghi nhận thêm các vật tư/ dịch vụ phát sinh tùy theo tình hình thực tế.

(6) Lập hóa đơn dịch vụ sửa chữa

Chương trình hỗ trợ kế thừa dữ liệu tổng chi phí sửa chữa từ phiếu quyết toán sửa chữa để nhập liệu nhanh và giảm sai sót.

(7) Theo dõi thực hiện dịch vụ sửa chữa thông qua hệ thống báo cáo:

 • Báo cáo lịch sử sửa chữa xe
 • Báo báo thống kê xe vào xưởng hàng tuần
 • Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện RO
 • Báo cáo phiếu quyết toán sửa chữa chưa xuất hóa đơn
 • ….

 HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG GIẢI PHÁP PHẦN MỀM DKerp TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SX – KD Ô TÔ
 

 • Phòng kinh doanh luôn có thông tin chính xác, tức thời về tiến độ sản xuất, tồn kho khả dụng giúp hỗ trợ tối ưu cho quá trình giao dịch, đàm phán với khách hàng.
 • Cập nhật và truy xuất kịp thời thông tin khách hàng, lịch sử giao dịch, tình trạng xe để phản hồi khách hàng.
 • Việc đồng nhất tên gọi và quy cách cho sản phẩm trên toàn hệ thống giúp đảm bảo tính chính xác trong giao dịch về bán, xuất, nhập hàng trong toàn hệ thống.
 • Giảm thiểu tối đa các giao dịch nội bộ liên quan tới quá trình mua và cung ứng vật tư.
 • Kiểm tra, đánh giá, lựa chọn nhà cung cấp phù hợp.
 • Theo dõi tiến độ giao hàng, nguyên liệu, chuẩn bị kho bãi nhận hàng.
 • Lưu trữ thông tin nhà cung cấp và lịch sử giao dịch.
 • Chủ động trong công tác quản lý, điều hành kho hàng liên quan tới vật tư và thành phẩm.
 • Đáp ứng tốt cho công tác quản trị và đánh giá hiệu quả hoạt động của bộ phận Kho.
 • Giảm thiểu thời gian thao tác và nâng cao hiệu quả quản trị kho hàng.
 • Giảm thiểu công tác nhập lại dữ liệu phát sinh tại các bộ phận và nâng cao vai trò kiểm soát của kế toán.
 • Hỗ trợ tối đa các công tác nghiệp vụ yêu cầu sự chính xác cao như tính giá vốn, tính giá thành sản phẩm.
 • Hỗ trợ tối đa trong việc phân tích, tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh toàn hệ thống.
 • Lưu trữ, truy xuất đầy đủ nhanh chóng hồ sơ nhân viên.
 • Theo dõi lịch sử nhân viên, quá trình làm việc chi tiết.
 • Tính lương nhanh chóng, chính xác, phù hợp quy chế lương của từng bộ phận.
 • Hỗ trợ tối đa các báo cáo theo quy định cũng như các báo cáo thống kê nhân sự, đánh giá hiệu quả nhân sự.
 • Cung cấp cho Ban Giám đốc những thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời nhất về tất cả các vấn đề liên quan đến sản xuất, kinh doanh của công ty.
 • Lên các báo cáo so sánh, đánh giá dựa trên các chỉ tiêu phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp.
 •  
 •  
 •  
 •  

CHUYỂN đổi từ hệ thống Online sang hệ thống tại chỗ

Nếu bạn cần nhiều tùy biến cho phù hợp với các quy trình kinh doanh đặc thù không thể thay đổi được hoặc tích hợp với các phần mềm doanh nghiệp khác, chúng tôi có thể giúp bạn di chuyển đến máy chủ tại chỗ của bạn và tùy chỉnh phù hợp.

Không hiểu về DKerp?

Bạn có bất kì câu hỏi hay thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được sự tư vấn tốt nhất


Hỗ trợ khách hàng 24/24

0908865689

DMCA.com Protection Status