Sử dụng demo, click vào Dùng Demo tài khoản đăng nhập admin/admin

Quản lý kế toán

Hình ảnh ứng dụng

Một phần mềm kế toán bắt mắt
Tăng năng suất làm việc trong khi cắt giảm được thời gian.


--------------------------------------------------------
Các tính năng phổ biến sau sẽ giúp bạn thay đổi
Cung cấp tất cả các công cụ tiết kiệm thời gian cần thiết cho sự phát triển của doanh nghiệp bạn
 

Đồng bộ với ngân hàng

Đồng bộ sao kê ngân hàng với hệ thống tài khoản của bạn một cách tự động, hoặc nhập file vào.


 

Lập hóa đơn

Tạo các hóa đơn đẹp mắt và chuyên nghiệp, quản lý các hóa đơn định kỳ, kiểm soát thanh toán dễ dàng

 

Quản lý hóa đơn & Chi phí

Kiểm soát hóa đơn nhà cung cấp và nhận dự báo về các hóa đơn sắp tới cần thanh toán

Đối soát ngân hàng dễ dàng

Tiết kiệm thời gian và tự động hóa tới 95% quá trình đối soát thông qua công cụ đối soát thông minh

 
 
Chứng từ đẹp mắt và tối ưu
Cấu hình các báo cáo theo ý bạn muốn
----------------------------------------------------------------------


Dễ dàng tạo báo cáo lợi nhuận, bảng cân đối kế toán và chứng từ dòng tiền mặt.

Lọc, phóng to, trích dẫn v&agr