Sử dụng demo, click vào Dùng Demo tài khoản đăng nhập admin/admin

Thi công, xây dựng

Hình ảnh ứng dụng

Phần mềm quản lý thi công xây dựng là công cụ hỗ trợ đắc lực cho doanh nghiệp trong việc theo dõi tình hình thực hiện công trình xây dựng nhằm đảm bảo dự án được triển khai đúng tiến độ đồng thời không vi phạm những điều khoản đã được kí kết trong hợp đồng.

 
 

Xây dựng là một ngành có vốn đầu tư lớn, thời gian triển khai dự án lâu, địa bàn thi công rộng có sự tham gia của nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân. Bài toán quản trị các nguồn lực cho ngành xây dựng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết khi các doanh nghiệp xây dựng vẫn giữ cách quản lý truyền thống: vừa chưa sử dụng hiệu quả nguồn lực lại gây nên tình trạng lãng phí, mất đi một số cơ hội đầu tư mới.

Sử dụng phần mềm quản lý xây dựng giúp doanh nghiệp có thể:

  • Quản lý tiến độ, chất lượng
  • Quản lý chi phí
  • Quản lý an toàn lao động và môi trường xây dựng
  • Quản lý rủi ro
  • Quản lý hợp đồng giao thầu
  • Theo dõi doanh thu, sản lượng, tình hình giao khoán
  •  
PHẦN MỀM QUẢN LÝ THI CÔNG XÂY DỰNG
 

Các chức năng của phần mềm quản lý xây dựng

1. Quản lý vật tư

Cập nhật thông tin vật tư: Tên, phân loại, đơn vị ...

Thống kê hàng tồn kho

Phân loại thiết bị theo tình trạng sử dụng (sửa chữa, thanh lý ....)

2. Quản lý tiến độ công việc

 Phần mềm quản lý thi công xây dựng giúp bạn:Lưu trữ thông tin dự án theo loại dự án, tình trạng, người phụ trách, thời gian ...

+ Lập công việc dự án: trong giai đoạn này, người lập có thể quy định các quy trình riêng cho từng công việc và hướng dẫn thực hiện chi tiết từng bước công việc.Người quản lý có thể giao nhiều công việc đến từng cá nhân.

+ Thông tin, báo cáo về tiến độ công việc sẽ được theo dõi một cách dễ dàng.

+ Ghi nhận kết quả công việc: người thực hiện công việc có thể đính kèm các tài liệu về kết quả công việc, các văn bản, dự toán, hợp đồng,...lên phần mềm.

3. Quản lý thu chi

+ Cho phép bạn quản lý phiếu thu, phiếu chi, sổ quỹ tiền mặt... Lập và theo dõi tất cả các khoản thanh toán theo hợp đồng: tạm ứng, thanh toán theo tiến độ công việc (hồ sơ thanh toán).

4. Quản lý kho

+ Cho phép bạn xem tồn kho ngày: cho bạn biết số lượng vật tư sẽ dùng hết trong vòng bao nhiêu ngày theo tiến độ công trình. Quản lý vật tư và tồn kho với tồn kho ngày, tồn kho theo số lượng, tồn kho theo trị giá.

5. Quản lý hợp đồng giao thầu

Phần mềm quản lý thi công xây dựng cho phép quản lý toàn bộ các hợp đồng, phụ lục hợp đồng giao thầu với công việc, khối lượng, đơn giá chi tiết theo dự toán; lập và quản lý hồ sơ thanh toán với các nhà thầu.

6. Theo dõi sản lượng giao thầu

Cho phép theo dõi sản lượng công việc đã thực hiện trên từng hợp đồng. Sản lượng được tự động tổng hợp từ khối lượng nghiệm thu.

7. Theo dõi doanh thu, sản lượng, tình hình giao khoán

Chức năng theo dõi sản lượng cho phép nhà quản lý theo dõi, kiểm soát tình hình thực hiện sản lượng dựa trên các báo cáo tổng hợp s