Cục thuế Việt Nam, Hàn Quốc hợp tác

Hệ thống được xây dựng trên nền tảng công nghệ odoo - nền tảng ERP đã trưởng thành, hổ trợ đầy đủ các tính năng chuyên nghiệp, phù hợp với mọi loại thiết bị & được tuỳ chỉnh phù hợp với các lĩnh vực chuyên biệt và thị trường Việt Nam